suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansvarig person för affär som säljer anordningar inom räddningsväsendet

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Affärer som utför installation och service av branddetektorer och/eller släckanläggningar samt affärer för handbrandsläckare ska göra en anmälan till Tukes för tillsynsändamål före de inleder sin verksamhet. I samband därmed ska de utse en ansvarig person till att sköta de uppgifter som gäller branddetektorer eller släckanläggningar. Den ansvariga personen ska uppfylla vissa behörighetskrav.

I la ...

Gör så här

Den som har fått godkänt i examen och uppfyller de övriga behörighetskraven kan ansöka om behörighetsintyg av Tukes. Ansökan kan göras via e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Tillräcklig utbildning, arbetserfarenhet och examen avlagd med godkänt resultat.


Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär tre veckor.

Giltighetstid

Giltighetstiden för behörigheten som ansvarig person för en affär som installerar branddetektorer är tre (3) år. Giltighetstiden för behörigheten som ansvarig person för handbrandsläckaraffärer och för behörigheten som ansvarig person för släckanläggningar och branddetektorer är fem (5) år.

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 5.10.2021