suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig person för affär som säljer anordningar inom räddningsväsendet

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Affärer som utför installation och service av branddetektorer och/eller släckanläggningar samt affärer för handbrandsläckare ska göra en anmälan till Tukes för tillsynsändamål före de inleder sin verksamhet. I samband därmed ska de utse en ansvarig person till att sköta de uppgifter som gäller branddetektorer eller släckanläggningar. Den ansvariga personen ska uppfylla vissa behörighetskrav.

I lagen fastställs vilka behörighetskrav som ansvariga personer ska uppfylla avseende utbildning, examen och arbetserfarenhet.

Behörighet som ansvarig person för firmor som utför installation och service av släckanläggningar kan beviljas på följande villkor:

• näringsidkaren själv fungerar som ansvarig person, eller personen är anställd i huvudsyssla hos installationsfirman,

• personen har avlagt den tillbörliga examen för Kiwa Inspecta med godkänt resultat. Examina är indelade enligt område: sprinkleranläggningar, gassläckanläggningar och övriga anläggningsspecifika examina, till exempel vattenspraysläckanläggningar.

Behörighet som ansvarig person för en affär som installerar branddetektorer kan beviljas på följande villkor:

• personen är näringsidkaren själv eller anställd i huvudsyssla hos installationsfirman,

• personen har avlagt examen (paloilmoitintutkinto, på finska) för Kiwa Inspecta Oy med godkänt resultat, och

• personen har den specialkompetens som krävs baserat på utbildning och arbetserfarenhet.

Behörighet som ansvarig person som underhåller och besiktar handbrandsläckare kan beviljas på följande villkor:

• personen är näringsidkaren själv eller anställd i huvudsyssla hos firman,

• personen har avlagt serviceexamen för handbrandsläckare för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland med godkänt resultat. Genom examen påvisas att den sökande är förtrogen med lagstiftningen om besiktning och underhåll av handbrandsläckare samt kan besikta och underhålla handbrandsläckare.

Det finns inga behörighetskrav för dem som går upp i examen.

Gör så här

Den som har fått godkänt i examen och uppfyller de övriga behörighetskraven kan ansöka om behörighetsintyg av Tukes. Ansökan kan göras via e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Tillräcklig utbildning, arbetserfarenhet och examen avlagd med godkänt resultat.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Handläggningstid

Handläggningstiden är ungefär tre veckor.

Giltighetstid

Giltighetstiden för behörigheten som ansvarig person för en affär som installerar branddetektorer är tre (3) år. Giltighetstiden för behörigheten som ansvarig person för handbrandsläckaraffärer och för behörigheten som ansvarig person för släckanläggningar och branddetektorer är fem (5) år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 19.2.2020