suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Driftsövervakare av en pannanläggning

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Driftsövervakare för vissa pannanläggningar ska utöver tillräcklig sakkunskap också ha ett kompetensbrev. Ett kompetensbrev krävs om de ång- eller hetvattenpannor som finns i en pannanläggning och som ska registreras har en

• sammanlagd effekt på mer än 1 MW eller

• ett största tillåtna driftstryck på mer än 10 bar

Det finns fem olika nivåer för kompetensbreven, från maskinskötarbrev B till över ...

Gör så här

Behörighetsbrev beviljas av Inspecta Sertifiointi Oy baserat på ansökan. Bilagor som krävs

- arbetsintyg som påvisar den arbetserfarenhet som fordras

- skolbetyg, kursbetyg och yrkesexamensbetyg

- information om ett tidigare behörighetsbrev, ifall ett sådant finns

För vem och på vilka villkor

Kompetensbrev ska ansökas hos Inspecta Sertifiointi Oy som är det besiktningsorgan som Tukes godkänt.

För att du ska kunna få ett kompetensbrev måste du ha

• arbetserfarenhet av pannanläggningar och

• en yrkesexamen i kraftverksområdet.

En ingenjör eller diplomingenjör som har studieprestationer som gäller pannanläggningar i sin examen och arbetserfarenhet av drift och underhåll av pannanläggningar behöver inte ett kompetensbrev för att fungera som driftsövervakare för en pannanläggning.

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 22.8.2023