suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kemikalierådgivningstjänst (biocidförordningen)

  • Telefonservice

Kemikalierådgivningstjänsten ger svar på frågor om biocidförordningen. Vi hjälper företag att förstå sina skyldigheter enligt ovan nämnda förordningar, men vi löser inte företagsspecifika problem.

Telefonnummer

+358 505976338 
(lna/msa)

Betjäningstider

måndag-tisdag 9.30–11.30
torsdag 13.00–15.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 3.4.2023