suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Behörighet som ledare för elarbeten/Driftsledare

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ledare för elarbeten och driftsledare ska ha behörighetsintyg som berättigar till arbetsuppgifterna i fråga. Ett bedömningsorgan bedömer behörigheten hos ledare för elarbeten och driftsledare och beviljar behörighetsintyg. Bedömningsorganet ska bevilja behörighetsintyg till personer som uppfyller de lagenliga kraven för elbehörighet.

Bedömningsorganet ska följa de lagenliga kraven för att erkänna yrkesbehörighet när behörighetsintyg beviljas. Bedömningsorganet kan också bedöma en persons duglighet utifrån ett utländskt behörighetsintyg eller motsvarande dokument.

Gör så här

Elbehörighet kan sökas på Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:s webbplats under Sähköinen haku. Fyll i dina kontaktuppgifter och vilken behörighet du söker. Skanna därefter in intygen som behörigheten förutsätter och bifoga intygen på rätt plats. En ikraftvarande elsäkerhetsexamen ska sparas under ”turvallisuustutkinto”, skolbetyg som behörigheten förutsätter sparas under ”opinto-, koulu- ja kurssitodistukset” och arbetsintygen under ”työtodistukset”. Tyck på ”lähetä” när du har bifogat alla nödvändiga intyg, ansökningen införs automatiskt i SETI Oy:s handläggningssystem. Du får en bekräftelse om mottagning per e-post.

För vem och på vilka villkor

Elbehörighetsintygen beviljas av Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

För att beviljas behörighetsintyg förutsätts:

• en lämplig utbildning inom elbranschen

• en lämplig arbetserfarenhet inom elbranschen

• en utförd elsäkerhetsexamen.

Minimikraven för de vanligaste behörighetsklassernas behörighetsintyg, förutom elsäkerhetsexamen, är:

• Elbehörighet 2: lämplig grundexamen, t.ex. elmontör, och därefter tre års arbetserfarenhet inom installation av elanläggningar och arbete som skolar in till arbetsledning.

• Elbehörighet 3: utbildning kan ersättas med lämplig arbetserfarenhet.

• Elbehörighet 1: minst en utbildning som tekniker eller ingenjör och tillräckligt omfattande två års arbetserfarenhet

• Begränsad elbehörighet 1: specialyrkesexamen för elövermontör och minst sex års arbetserfarenhet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

SETI Oy:s prislista


Tidsfrist

Ikraftvarande elsäkerhetsintyg (examen avlagda efter 1.6.2010 är i kraft i 5 år)

Handläggningstid

Ansökningarnas handläggningstider är vanligtvis 2–4 veckor, under semesterperioder 4–6 veckor.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 19.2.2020