suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Förbehållsanmälan

  • E-tjänst

För beredningen av ansökan om malmletningstillstånd kan den sökande förbehålla ett område för sig själv genom att göra en anmälan till Tukes (reserveringsanmälan). En förmånsrätt som grundar sig på fö ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 2.7.2020