suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Kemikalierådgivningstjänst

  • E-tjänst

Kemikalierådgivningstjänsten ger svar på frågor om REACH-, CLP- och biocidförordningen. Vi hjälper företag att förstå sina skyldigheter enligt ovan nämnda förordningar, men vi löser inte företagsspeci ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila, Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 7.12.2021