suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om malmletningstillstånd

  • E-tjänst

Med stöd av malmletningstillstånd har tillståndshavaren rätt att på egen och annans mark på det område som avses i tillståndet (malmletningsområde) undersöka de geologiska formationernas struktur och sammansättning. Den elektroniska blanketten för ansökan om malmletningstillstånd (i pdf-format) motsvarar till sitt innehåll kraven på tillståndsansökan i 34 § i gruvlagen (621/2011). Fyll i alla punk ...

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 22.8.2023