suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansökan om malmletningstillstånd

  • E-tjänst

Med stöd av malmletningstillstånd har tillståndshavaren rätt att på egen och annans mark på det område som avses i tillståndet (malmletningsområde) undersöka de geologiska formationernas struktur och ...

Läs mer

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 2.7.2020