suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kontaktinformation för kontaktpunkter som hjälper med nationella produktregler

  • Webbsida

På denna webbplats finns kontaktinformation för kontaktpunkter som ger råd i frågor gällande nationella produktregler. Välj i listan det land vars nationella produktregler du är intresserad av.

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 9.1.2023