suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt

Utfärda en intressebevakningsfullmakt

Var får jag hjälp med att utfärda en fullmakt?

Du bör anlita en expert för att utfärda en fullmakt, eftersom det är många olika saker du måste tänka på när det gäller fullmakten. Varje fullmakt är individuell. Därför finns det ingen färdig mall för fullmakten som passar alla. 

Du kan få hjälp med att utfärda en fullmakt till exempel på rättshjälpsbyråerÖppnas i ett nytt fönster., advokatbyråer, juridiska byråer eller via bankens notarietjänster.

Uppdaterad: 17.6.2022

Hur mycket kostar det att utfärda en fullmakt?

Det kostar vanligtvis omkring 100–600 euro att utfärda en fullmakt. Priset beror på vilken instans som hjälper dig att utfärda fullmakten. 

Uppdaterad: 17.6.2022

Hur väljer jag fullmäktig?

Fundera över vilka personer du kan lita på. Det är bra att åtminstone fundera över tre personer: intressebevakningsfullmäktigen, andrahandsfullmäktigen och ersättaren. Du kan dock utfärda en fullmakt även om du bara kan utse en person till fullmakten.

Prata med de personer du väljer. Du behöver deras muntliga samtycke till att vid behov sköta uppgiften. Be dem också om tillstånd att ange deras personuppgifter i fullmakten.

Uppdaterad: 17.6.2022

Vad bör man ha med i fullmakten?

Det som ingår i fullmakten skrivs in i intressebevakningsfullmakten. Du bestämmer själv om innehållet i fullmakten. Eftersom alla situationer är unika finns det inte nödvändigtvis någon färdig mall till en fullmakt som motsvarar just din situation och dina behov. I fullmakten tar man ställning till exempelvis:

Uppdaterad: 17.6.2022

Intressebevakningsfullmakten behöver vittnen

Du behöver två ojäviga vittnen för fullmakten. Att vittnena är ojäviga innebär exempelvis att de inte kan vara nära släktingar. Båda vittnena måste vara närvarande samtidigt som ni undertecknar fullmakten. 

Du behöver inte berätta för vittnena vad fullmakten innehåller. Det räcker att de vet vilket dokument det handlar om. 

Du hittar närmare information om jäv på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 17.6.2022