suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt

Intressebevakningen upphör eller intressebevakaren byts ut

När upphör intressebevakningen?

Intressebevakningen upphör till exempel i följande situationer:

  • Om huvudmannens tillstånd förbättras och han eller hon inte längre behöver en intressebevakare
  • Om intressebevakaren har förordnats för viss tid upphör intressebevakningen automatiskt efter att tidsfristen löpt ut
  • Om intressebevakaren inte längre vill vara intressebevakare
  • Om huvudmannen eller intressebevakaren avlider.

Det är också möjligt att intressebevakningen fortsätter, men ett visst uppdrag i anslutning till intressebevakningen upphör.

Intressebevakningens upphörande - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Uppdaterad: 21.1.2022

Om din närståendes tillstånd förbättras och hen inte längre behöver en intressebevakare

Om din närstående någon gång inte längre behöver intressebevakning kan hen tillsammans med sin intressebevakare ansöka om intressebevakningens upphörande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En förutsättning är att din närstående kan förstå vad det innebär.

Om du som intressebevakare är av en annan åsikt än din närstående om behovet av intressebevakning, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte förordna att intressebevakningen ska upphöra. Om din närstående ändå anser att han eller hon inte behöver en intressebevakare, kan han eller hon ansöka om intressebevakningens upphörande hos tingsrätten, som avgör ärendet.

Uppdaterad: 31.1.2022

Hur gör jag om jag inte kan eller vill vara intressebevakare?

Om du inte kan eller vill vara intressebevakare ska du ansöka om befrielse från uppdraget hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du behöver inte motivera varför. Var beredd på att fortsätta tills en ny intressebevakare har förordnats för din närstående.

Om din närstående fortfarande behöver en intressebevakare är det Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppgift att ordna en ny intressebevakare till hen. Om du vill kan du föreslå en ny intressebevakare som ersättare samtidigt som du ansöker om befrielse från uppdraget. Det är vanligt att man någon gång vill flytta uppdraget som intressebevakare från till exempel en äldre familjemedlem till en yngre. Den nya intressebevakare som föreslås måste ge sitt samtycke till uppdraget och hens lämplighet kontrolleras.

Om din närstående inte längre förstår ärendet gällande förordnandet av intressebevakare kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata be tingsrätten att utse en intressebevakare till hen.

Att avstå från uppdraget som intressebevakare - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Uppdaterad: 31.1.2022

Hur gör jag om min närstående redan har en allmän intressebevakare, men jag själv skulle vilja bli hens intressebevakare?

Prata med din närstående och dennes intressebevakare. Om den nuvarande intressebevakaren är av samma uppfattning kan hen tillsammans med din närstående begära befrielse från uppdraget och föreslå dig som ny intressebevakare. Som bilaga behöver ditt samtycke till uppdraget som intressebevakare bifogas. 

Uppdaterad: 18.1.2022

Efter intressebevakningen

När ditt uppdrag som intressebevakare upphör har du två månader på dig att göra en slutredovisning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Gör en slutredovisning för den period som du ännu inte har gjort någon årsredovisning för. I slutredovisningen anger du exempelvis din närståendes tillgångar och skulder. 

Spara alla handlingar i anslutning till intressebevakningen i minst tre år efter att uppdraget som intressebevakare har upphört. Du kan också ha andra skyldigheter beroende på situation. 

Redovisningsskyldighet när intressebevakningen upphör - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Uppdaterad: 21.1.2022