suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Intressebevakarens uppgifter

Vad ska jag som intressebevakare sköta?

Du ska sköta ditt barns egendom omsorgsfullt och systematiskt. Ha barnets pengar på hans eller hennes eget bankkonto, inte på ditt. 

När intressebevakningen har registrerats:

 • Lämna varje år in en årsredovisning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Ansök om tillstånd för betydande åtgärder, såsom köp eller försäljning.
 • Spara kvittona på betydande köp som gjorts med barnets pengar.

Läs Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas anvisningar.Öppnas i ett nytt fönster. Det kan kännas svårt att fylla i den första årsredovisningen, men redan nästa år är det rutin.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata granskar årsredovisningen och det är avgiftsbelagt. Avgiftens storlek beror på ditt barns inkomster.

Uppdaterad: 18.4.2023

Vad kan mitt barns pengar användas till och hur mycket?

Med barnets pengar kan du endast köpa sådant som du bara köper för att barnet ska använda det. Du kan till exempel köpa en egen telefon eller moped till ditt barn. Barnets pengar kan också användas för att betala för kostnader för dyra fritidsintressen, till exempel för ishockeyutrustning eller språkkurser.

Kom alltid ihåg att be om barnets åsikt om ditt barn är tillräckligt gammal för att förstå. Om ditt barn inte är överens med dig om hur pengarna ska användas, är det du som intressebevakare som i slutändan avgör om det är för barnets bästa.

Du som vårdnadshavare bedömer och bestämmer vad som är en rimlig summa att lägga på olika inköp. Varje barn har sina behov, och även familjens och barnets ekonomiska situation påverkar vad som är rimligt.

Om ditt barn arbetar kan han eller hon självständigt bestämma hur han eller hon ska använda sin lön. 

Om ditt barn får barnpension kan du använda den till att betala barnets levnadskostnader. Man behöver inte spara barnets pension. Om du sparar ditt barns pension sätter du in pengarna på barnets konto.

Uppdaterad: 25.1.2022

Vad får man inte använda barnets pengar till?

Även om ditt barn har egna tillgångar är du som vårdnadshavare fortfarande skyldig att försörja ditt barn. Du kan exempelvis inte använda barnets pengar för att: 

 • köpa kläder åt barnet 
 • betala elräkning eller hyra
 • köpa mat till din familj

Du får heller aldrig låna barnets pengar eller göra donationer med ditt barns pengar.

Uppdaterad: 18.1.2022

För vilka rättshandlingar behöver jag tillstånd?

Som intressebevakare behöver du tillstånd för att till exempel:

 • sälja och köpa en bostad
 • sälja och köpa en fastighet
 • avvittring/skiljning av egendom och arvskifte, om dödsboet inte har en skiftesman

Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt.

Priser och mer information hittar du på sidan Intressebevakaren behöver tillstånd (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 18.4.2023
Det finns ingen information om tjänsterna på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Du behöver en ställföreträdare om du själv är delaktig i åtgärden

Du behöver en ställföreträdare om även du själv är delaktig i åtgärden. Du behöver en ställföreträdare om du exempelvis:  

 • ska köpa en fastighet i ditt barns namn
 • är delägare i samma dödsbo som ditt barn

Ställföreträdaren kan vara en allmän intressebevakare eller någon annan närstående.

 • Om en närstående är din ställföreträdare ska du försäkra dig om att inte heller han eller hon är jävig. Kom också ihåg att be om hans eller hennes samtycke till uppgiften.
 • Den allmänna intressebevakaren är vanligtvis en statlig tjänsteman som arbetar på en intressebevakningsbyrå.
Uppdaterad: 18.1.2022

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Vad händer om jag gör fel?

Om du upptäcker att du har gjort ett fel ska du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du får då råd om hur du ska gå tillväga. Du kan behöva en tillfällig ställföreträdare som sköter dina uppgifter.

Om du till exempel har köpt en bostad åt ditt barn utan tillståndsbeslut är affären inte bindande för ditt barn, men den är bindande för dig. Du kan dock ansöka om tillstånd till åtgärden även i efterhand.

Ibland är det nödvändigt att intressebevakarens ställföreträdare utreder situationen. Ställföreträdaren överväger om den genomförda åtgärden är förenlig med barnets bästa eller ansöker om tillstånd för den vidtagna åtgärden för din räkning. 

Uppdaterad: 18.1.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista