suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Återkallande eller ändring av intressebevakningsfullmakt

Kan fullmakten ändras eller återkallas?

Om du vill ändra fullmakten måste du utfärda en ny intressebevakningsfullmakt. Den nya fullmakten ersätter den gamla.

Om du vill återkalla fullmakten innan den har fastställts kan du göra det genom att förstöra alla exemplar av den ursprungliga intressebevakningsfullmakten.

Om du vill återkalla fullmakten efter att den har fastställts ska du göra en ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppdaterad: 18.12.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista