suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Gå igenom dessa skeden

Vad är en intressebevakningsfullmakt? Vilka andra sätt finns det?

Var får jag hjälp med att utfärda en fullmakt? Vem skulle vara en bra fullmäktig? Vad ska man beakta innan man gör en intressebevakningsfullmakt?

Vad ska skrivas in i intressebevakningsfullmakten?

Var bör man förvara fullmakten? När bekräftas fullmakten?

Kan man ändra innehållet i en fullmakt? Hur kan man återkalla en fullmakt?

När kan jag börja använda fullmakten? Vad gör en intressebevakningsfullmäktig?

Hur bekräftar jag fullmakten? Hur kan jag sköta ärenden när fullmakten ännu inte är i kraft?

Vilka ärenden kan jag sköta med fullmakt? Får fullmäktigen ett arvode för skötseln av ärenden?

När upphör fullmakten? Vad ska fullmäktigen göra när fullmakten upphör?

Vad kan jag göra om en närstående till mig inte längre kan sköta sina egna ekonomiska angelägenheter?

Hur ansöker jag om intressebevakning? Vem kan vara intressebevakare?

Vad ska intressebevakaren göra? Vad ska du tänka på om din närståendes intressen bevakas av en allmän intressebevakare?

När upphör intressebevakningen? Hur gör jag om jag inte längre kan eller vill vara intressebevakare?

När ditt barns tillgångar överstiger 20 000 euro har du som vårdnadshavare skyldigheter.

På vilka sätt påverkar intressebevakningen? Vad kan man använda barnets pengar till? Vad händer om jag gör ett misstag som intressebevakare?

När barnet fyller 18 år upphör din skyldighet som intressebevakare.

Vad kan jag göra om jag inte längre själv kan sköta mina ekonomiska angelägenheter? 

Jag har en känsla av att jag behöver en intressebevakare. Hur ska jag gå till väga?

Vad är bra att veta om en person har förordnats en intressebevakare?

Kan intressebevakaren bytas till en annan person? När upphör intressebevakningen?

Checklista