suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Om en intressebevakare förordnas för mig

Hur inleds intressebevakningen?

Till en början försöker intressebevakaren skapa en helhetsbild av din situation. Intressebevakaren utreder dina behov och diskuterar praktiska frågor med dig:

  • Vilka ärenden kan du sköta själv?
  • För vem får intressebevakaren berätta om dina angelägenheter?
  • Hur stor brukspenning får du?

Intressebevakaren ska kontrollera att du får de sociala förmåner och tjänster som du har rätt till. Vid behov ansöker intressebevakaren om till exempel utkomststöd eller tjänster som ges i hemmet för din räkning.

Intressebevakaren adresserar dina fakturor till sig själv. Vid behov skapar hen ett bankkonto som hen har rätt att använda.

Uppdaterad: 10.2.2023

Fattar intressebevakaren beslut om mina ärenden?

Intressebevakaren kan i huvudsak fatta beslut i ärenden som gäller egendom och ekonomi. I sina beslut måste hen alltid bevaka dina intressen. Innan beslutet fattas ska intressebevakaren om möjligt höra sig för om din åsikt. I de frågor som är viktigast för dig behöver intressebevakaren tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Intressebevakaren får till exempel inte besluta om dina mänskliga relationer, ditt testamente eller din bostadsort. Intressebevakaren får inte heller donera din egendom till andra.

Uppdaterad: 5.12.2023

Vilka uppgifter om mig ser intressebevakaren?

Din intressebevakare har rätt att se uppgifter om din förmögenhet och egendom. Intressebevakaren har rätt att till exempel läsa sådana brev eller meddelanden som skickats till dig och som anknyter till intressebevakarens uppgifter.

Intressebevakaren har tystnadsplikt. Hen får inte berätta för andra om dina angelägenheter eller visa handlingar som berör din ekonomi för andra utan ditt tillstånd. 

Intressebevakaren ser till exempel inte dina uppgifter på MittKanta-sidor.

Uppdaterad: 20.4.2023

När behöver intressebevakaren en ställföreträdare?

Intressebevakaren kan vara jävig att sköta vissa uppgifter. Intressebevakaren kan till exempel inte företräda dig vid ett arvskifte där intressebevakaren själv är motpart. Då måste din intressebevakare ansöka om en ställföreträdare för sig själv. Intressebevakaren kan också behöva en ställföreträdare till exempel på grund av sjukdom.

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats finns information om situationer där intressebevakaren behöver en ställföreträdare.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 17.4.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista