suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Identifiera situationen

När kan man börja använda fullmakten?

Du kan ansöka om fastställande av befullmäktigandet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta sina ärenden. Fullmaktsgivaren är den som gett intressebevakningsfullmakten. Du kan sköta fullmaktsgivarens ärenden med fullmakt först efter att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har bekräftat fullmakten. 

Uppdaterad: 18.1.2022

Vad gör en intressebevakningsfullmäktig?

En intressebevakningsfullmäktig är en person som fullmaktsgivaren har gett rätt att sköta sina ärenden enligt fullmakten. Intressebevakningsfullmäktigen har rätt att sköta de ärenden som står angivna i fullmakten.

Fullmäktigen ska se till att fullmaktsgivarens rättigheter tillgodoses så bra som möjligt. Fullmäktigen ska i sina beslut också ta fullmaktsgivarens åsikt i beaktande, om fullmaktsgivaren kan förstå sakens betydelse. 

Läs mer om fullmäktigens uppgifter på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 11.1.2024

Hur skiljer sig uppdraget som intressebevakningsfullmäktig från uppdraget som intressebevakare?

Uppdraget som intressebevakningsfullmäktig innefattar mindre myndighetstillsyn än uppdraget som intressebevakare. Den fullmäktige behöver till exempel inte årligen lämna in en redovisning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om inte detta anges i fullmakten. 

Uppdaterad: 18.1.2022

Vad händer om jag inte vill vara fullmäktig?

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ännu inte har bekräftat fullmakten och en annan person har angetts som andrahandsfullmäktig i fullmakten, kan personen bli fullmäktig i stället för dig. Du bör därför kontrollera vad som står i fullmakten och diskutera ärendet med fullmaktsgivaren och den eventuella andrahandsfullmäktigen. 

Om fullmakten redan har bekräftats ska du meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på en blankett att du vill avstå från uppdraget. 

Du hittar närmare anvisningar om hur du avstår från uppgiften på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 3.1.2024

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista