suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Förvaring och bekräftelse av en intressebevakningsfullmakt

Var ska jag förvara originalet av fullmakten?

Det är bra att förvara fullmakten på ett ställe där fullmäktigen lätt hittar den vid behov. Du kan till exempel upprätta flera originalfullmakter, ge en av dem till fullmäktigen och behålla en fullmakt själv. 

Observera att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata granskar den ursprungliga fullmakten först i det skedet fullmaktstagaren eventuellt ansöker om fastställelse av fullmakten. Myndigheten förvarar inga fullmakter. 

Uppdaterad: 18.12.2023

När ska jag skicka in fullmakten till myndigheten?

Skicka inte intressebevakningsfullmakten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för förvaring eller registrering.

När fullmakten ska tas i bruk gör fullmaktstagaren en ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fastställelse av fullmakten och skickar ansökan samt den ursprungliga fullmakten till myndigheten.

Uppdaterad: 18.12.2023

När bekräftas fullmakten?

Fullmakten används först när du inte längre kan sköta dina ärenden själv. Det kan hända att fullmakten bekräftas först om tiotals år och ibland kan det hända att fullmakten inte behöver bekräftas alls. 

Du hittar information om bekräftelse av en fullmakt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 5.5.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista