suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Beredning av intressebevakningsfullmakt

Var får jag hjälp med att utfärda en intressebevakningsfullmakt?

Du bör anlita en expert för att utfärda en intressebevakningsfullmakt, eftersom det är många olika saker du måste tänka på när det gäller fullmakten. Varje fullmakt är individuell. 

Du kan få hjälp med att utfärda en intressebevakningsfullmakt till exempel på rättshjälpsbyråerÖppnas i ett nytt fönster., advokatbyråer, juridiska byråer eller via bankens notarietjänster.

Uppdaterad: 4.5.2023

Hur mycket kostar det att utfärda en intressebevakningsfullmakt?

Det kostar vanligtvis omkring 100–600 euro att utfärda en intressebevakningsfullmakt. Priset beror på vilken instans som hjälper dig att utfärda fullmakten. 

Uppdaterad: 4.5.2023

Hur väljer jag fullmäktige?

Fundera över vilka personer du kan lita på. Det är bra att åtminstone fundera över tre personer: intressebevakningsfullmäktigen, andrahandsfullmäktigen och ersättaren. Du kan dock utfärda en intressebevakningsfullmakt även om du bara kan utse en person till fullmakten.

Prata med de personer du väljer. Du behöver deras muntliga samtycke till att vid behov sköta uppgiften. Be dem också om tillstånd att ange deras personuppgifter i intressebevakningsfullmakten.

Uppdaterad: 4.5.2023

Intressebevakningsfullmakten behöver vittnen

Du behöver två ojäviga vittnen för fullmakten. Att vittnena är ojäviga innebär exempelvis att de inte kan vara nära släktingar. Båda vittnena måste vara närvarande samtidigt som ni undertecknar fullmakten. 

Du hittar närmare information om jäv på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. 

Uppdaterad: 5.5.2023