suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Förbered dig för framtiden med en intressebevakningsfullmakt

Vad innebär intressebevakningsfullmakt?

Du kan trygga skötseln av din egendom och andra personliga ärenden med en intressebevakningsfullmakt. Fullmakten används endast om du inte längre själv kan sköta dina ärenden. 

En intressebevakningsfullmakt är något annat än traditionell intressebevakning. Med en intressebevakningsfullmakt kan du själv bestämma hur dina ärenden ska skötas i framtiden. Du underlättar också dina närståendes arbete med en fullmakt, eftersom fullmakten är förknippad med mindre myndighetstillsyn än traditionell intressebevakning. 

Uppdaterad: 5.5.2023

Vem kan upprätta en intressebevakningsfullmakt?

Du kan upprätta en intressebevakningsfullmakt om du har fyllt 18 år och kan förstå fullmaktens innehåll och betydelse. 

Om du till exempel har en begynnande minnessjukdom bör du be om ett läkarutlåtande som bilaga till fullmakten. Med ett utlåtande kan du bevisa att du i tillräckligt hög grad förstår innebörden av en intressebevakningsfullmakt.

Uppdaterad: 17.6.2022

Andra sätt att sköta ärenden

En intressebevakningsfullmakt är det bästa sättet att försäkra dig om att dina ärenden sköts i framtiden. Förutom att upprätta en intressebevakningsfullmakt bör du även förbereda dig för framtiden på andra sätt, exempelvis med andra typer av fullmakter, Suomi.fi-fullmakter och användarrättigheter till konton.

Du hittar mer information om andra sätt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.  

Uppdaterad: 21.2.2024

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista