suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Barnets intressebevakning upphör

När upphör barnets intressebevakning?

Intressebevakningen för en minderårig upphör när personen fyller 18 år.

Intressebevakningen kan också upphöra om den minderårigas egendom permanent sjunker under 15 000 euro. Anmäl ärendet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Myndigheten fattar beslut i ärendet och avför intressebevakningen ur registret, om det finns en godtagbar anledning till att egendomen minskat. Därmed är du inte längre redovisningsskyldig inför Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du fortsätter dock att bevaka barnets intresse i egenskap av vårdnadshavare.

Uppdaterad: 18.1.2022

Vilka skyldigheter har jag kvar som intressebevakare?

När ditt uppdrag som intressebevakare upphör:

  • ska du fylla i slutredovisningen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Slutredovisningen motsvarar till sitt innehåll årsredovisningen och den upprättas för den tid då en årsredovisning inte har lämnats in.
  • överföra förvaltningen av barnets egendom till barnet
  • överlämna kvitton och verifikat till ditt barn om han eller hon vill se dem

När barnet fyller 18 år kan du inte längre sköta ärenden för barnets räkning.

Granskningen av slutredovisningen är avgiftsbelagd. Avgiftens storlek beror på ditt barns inkomster. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar slutredovisningen till ditt barn för kännedom efter att redovisningen har granskats.

Uppdaterad: 18.1.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista