suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt

Identifiera en närståendes situation

Vad gör jag om en närstående till mig inte längre kan sköta sina egna ekonomiska angelägenheter?

Det finns olika alternativ när man vill sköta ärenden för någon annans räkning. Fundera på om den närståendes angelägenheter i dagsläget tas väl om hand av dig eller andra anhöriga, eller om hen behöver hjälp med att sköta dem.

Du kan sköta ärenden för din närståendes räkning till exempel på följande sätt:

  • fullmakter för bank- eller myndighetsärenden
  • Suomi.fi-fullmakter 
  • användarrättigheter till bankkonto
  • intressebevakningsfullmakt.

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats kan du läsa om de olika sätten att ordna skötseln av ärenden för en närstående.

Sista utvägen när det gäller skötsel av ekonomiska ärenden är intressebevakning. Innan man ansöker om intressebevakning bör man fundera på om den närståendes ärenden kan skötas på något annat sätt. Att personens ärenden inte kan skötas på något annat sätt är en förutsättning för att få en intressebevakare.

Uppdaterad: 20.1.2022

När behövs en intressebevakare?

Intressebevakning kan vara aktuellt om 

  • din närstående inte kan bevaka sina intressen eller sköta sina ekonomiska angelägenheter och sin egendom på grund av exempelvis en svår sjukdom eller skada
  • det inte finns något annat sätt att sköta din närståendes angelägenheter.

Betalningspåminnelser eller utmätningsbrev kan vara ett tecken på att din närstående behöver hjälp.  

Om din närståendes ärenden sköts väl på något annat sätt behövs ingen intressebevakare. Andra sätt är till exempel fullmakt eller avtal om användarrättigheter till bankkonton. 

Uppdaterad: 18.1.2022

Vilken typ av situationer löser inte intressebevakning?

Intressebevakaren kan påverka de ärenden som fastställts i intressebevakningen. Intressebevakaren kan till exempel inte besluta om huvudmannens mänskliga relationer, testamente eller bostadsort.

Det finns en del missuppfattningar om intressebevakning. Om en anhörig exempelvis flyttar till ett vårdhem innebär det inte automatiskt att hen behöver intressebevakning. Inte heller behovet av att få hälsouppgifter om en närstående är en grund för intressebevakning.    

Intressebevakaren kan inte uträtta ärenden för en myndig huvudmans räkning i Mina Kanta-tjänsten. Om du vill uträtta ärenden för en närståendes räkning i Mina Kanta, ska din närstående i stället för att ansöka om intressebevakare ge dig fullmakt genom Suomi.fi-fullmakter. För att göra det behöver den närstående elektroniska identifieringsverktyg, till exempel nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Uppdaterad: 31.1.2022