suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Intressebevakningsfullmaktens upphörande

När upphör fullmakten?

Fullmakten kan upphöra om exempelvis:

  • fullmaktsgivaren återkallar fullmakten
  • fullmaktsgivaren avlider
  • fullmäktigen inte längre kan eller vill sköta uppgiften

Du kan läsa mer om fullmaktens upphörande på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 24.1.2022

Vad ska fullmäktigen göra när fullmakten upphör?

Fullmäktigens skyldigheter beror på av vilken anledning fullmakten upphör. Fullmakten kan till exempel upphöra för att fullmaktsgivaren dör. I det fallet ska fullmäktigen överlämna fullmaktsgivarens egendom till dödsbodelägarna. 

Dessutom ska fullmäktigen upprätta en slutredovisning till dödsboet, om fullmakten inte särskilt befriar fullmäktigen från denna skyldighet. 

Läs mer om olika situationer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.


Uppdaterad: 24.1.2022

När upphör mina rättigheter som fullmäktig?

Rättigheterna som fullmakten medför upphör omedelbart när din uppgift som fullmäktig upphör. Du bör då höra med olika aktörer, exempelvis din bank, om hur du kan avsluta dina användarrättigheter. 

Uppdaterad: 18.1.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista