suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Att ansöka om en intressebevakare för sig själv

Vem blir min intressebevakare?

En intressebevakare kan vara en privatperson, det vill säga en privat intressebevakare, eller en helt utomstående person, det vill säga en allmän intressebevakare. En allmän intressebevakare är vanligen en statsanställd som arbetar på en intressebevakningsbyrå.

En person som är lämplig för uppdraget och som själv har samtyckt till att bli intressebevakare kan fungera som privat intressebevakare. Det är viktigt att den person som blir intressebevakare har kunnat sköta till exempel sina egna ekonomiska angelägenheter tillräckligt bra. Ofta är en privat intressebevakare en närstående person, till exempel en familjemedlem, vän eller släkting.

Uppdaterad: 18.4.2023

Hur kan jag ansöka om en intressebevakare för mig själv?

Du kan ansöka om en intressebevakare hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Skaffa ett läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd som du bifogar ansökan.

Du kan föreslå en viss person eller en allmän intressebevakare som intressebevakare. Om du föreslår en privatperson som intressebevakare måste personens samtycke till uppdraget bifogas till ansökan.

För att kunna ansöka om en intressebevakare förutsätts att du förstår vad ett förordnande av intressebevakare innebär för dig. 

Du kan också ansöka om en intressebevakare hos tingsrätten med en fritt formulerad ansökan.

Uppdaterad: 18.4.2023

Hur framskrider behandlingen av ärendet?

Efter ansökan diskuterar en anställd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata frågor som gäller intressebevakning med dig. Detta kan ske via distansförbindelse eller på myndighetens serviceställe. Om du vill ber myndigheten också om dina närståendes åsikt i ärendet.

Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata anser att du behöver intressebevakning förordnar den en intressebevakare för dig. 

Om förutsättningarna för intressebevakning inte uppfylls informerar myndigheten dig om detta. Det kan dock fortfarande vara möjligt att få en intressebevakare:

  • Du kan göra en fritt formulerad ansökan direkt till tingsrätten.
  • Situationen kan förändras och intressebevakning kan bli aktuellt senare. I det fallet gör du en ny ansökan.

Information om beslutet skickas per post, e-post eller Suomi.fi-meddelanden.    

Uppdaterad: 19.4.2023

Är intressebevakningen avgiftsbelagd?

Förordnandet av en intressebevakare är avgiftsbelagt. Om dina inkomster underskrider en viss gräns tas ingen avgift ut. Närmare information om avgifter för förordnande av intressebevakare finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.

Under intressebevakningen uppstår kostnader för granskningsavgiften för intressebevakarens årsredovisning. Dessutom kan intressebevakaren betala ett arvode till sig själv från huvudmannens medel. Granskningsavgiftens och arvodets belopp beror till exempel på din förmögenhet. Information om granskningsavgiften och intressebevakarens arvode finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 19.4.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista