suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Du får de bästa instruktionerna för din situation när du först svarar på frågorna på sidan Förfrågor.

Så här börjar du använda fullmakten

Hur bekräftar jag fullmakten?

  1. Sök efter intressebevakningsfullmakten i original.
  2. Skaffa ett läkarutlåtande om fullmaktsgivaren. Visa läkaren din intressebevakningsfullmakt när du ber om utlåtandet. På så sätt vet läkaren att du har rätt att få ett utlåtande om fullmaktsgivaren. 
  3. Du kan påskynda bekräftelsen av fullmakten genom att be fullmaktsgivaren och dennes eventuella make/maka om ett utlåtande. Utlåtandet är en handling där fullmaktsgivaren eller en närstående uttrycker sin åsikt om fastställandet av fullmakten.
  4. Fyll i ansökan. Använd i första hand webblanketten och bifoga ett läkarutlåtande och eventuella utlåtanden till den. Skicka intressebevakningsfullmakten i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata separat per post.
  5. Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet ska du skicka ansökan, den ursprungliga intressebevakningsfullmakten i pappersformat, läkarutlåtandet och eventuella utlåtanden till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per post.

Du hittar en ansökan om bekräftelse av fullmakten, en blankett till läkarutlåtandet och anvisningar för utlåtande på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.


Uppdaterad: 13.5.2024

Det finns inte information om alla tjänster på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om tjänsterna på andra språk.

Hur sköter jag ärenden innan fullmakten bekräftas?

Du kan fortsätta att sköta ärendena som tidigare. Om fullmaktsgivaren har gett dig exempelvis användarrättigheter till ett konto eller Suomi.fi-fullmakter kan du sköta fullmaktsgivarens ärenden med hjälp av dem. 

I annat fall måste du vänta på att fullmakten bekräftas. Dina rättigheter som fullmaktstagare gäller först när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har bekräftat fullmakten.

Uppdaterad: 18.1.2022

Vad händer när fullmakten har bekräftats?

Ditt uppdrag som fullmaktstagare börjar när fullmakten har bekräftats. Du får information om det per post eller e-post. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata returnerar originalet av intressebevakningsfullmakten till dig. 

Om fullmaktsgivaren har gett dig eller någon annan Suomi.fi-fullmakter innan intressebevakningsfullmakten har bekräftats, är de i kraft även efter att intressebevakningsfullmakten har bekräftats.   


Uppdaterad: 13.6.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista