suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Vad ska jag göra

Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Hjälp med ekonomiska angelägenheter

Vad kan jag göra om jag inte längre kan sköta mina ekonomiska angelägenheter?

Du kan få hjälp med att sköta dina ekonomiska ärenden på olika sätt. Nedan finns en lista över hur en närstående eller någon annan pålitlig person kan sköta dina ärenden: 

  • fullmakter för bank- eller myndighetsärenden 
  • Suomi.fi-fullmakter 
  • användarrättigheter till bankkonto 
  • intressebevakningsfullmakt 

Du kan läsa mer om olika alternativ när det gäller att sköta en närståendes ärenden på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats. Öppnas i ett nytt fönster.

Om din ekonomiska situation är besvärlig hjälper ekonomi- och skuldrådgivningen dig med penningbekymmer.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 29.1.2024

Intressebevakning är en sista utväg

Om ärendena inte kan skötas med ovan nämnda metoder kan du få en intressebevakare. För att få en intressebevakare förutsätts att personens ärenden inte kan skötas på något annat sätt.

Normalt utses en intressebevakare för att sköta egendomar och ekonomiska ärenden. I skötseln av ekonomiska ärenden ingår vid behov också att ansöka om stöd från till exempel FPA. Intressebevakaren ska vid behov kontakta social- och hälsovårdstjänsterna och se till att du får lämplig vård, omsorg och rehabilitering. 

Uppdaterad: 17.6.2022

Behöver jag en intressebevakare?

Du kan få en intressebevakare om 

  • du av hälsoskäl kan du inte själv bevaka dina intressen eller sköta dina ekonomiska angelägenheter och din egendom och  
  • dina ekonomiska angelägenheter inte kan skötas på annat sätt.

Situationer där en person inte själv kan sköta sina ekonomiska angelägenheter kan vara till exempel en svår sjukdom, funktionsnedsättning eller spelberoende.

Mer information om förutsättningarna för förordnande av intressebevakare finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats.Öppnas i ett nytt fönster.

Uppdaterad: 19.4.2023

Vilken typ av situationer löser inte intressebevakning?

Det finns en del missuppfattningar om intressebevakning. Om en person exempelvis flyttar till ett vårdhem innebär det inte automatiskt att personen i fråga behöver en intressebevakare. Inte heller det att din närstående eventuellt behöver få dina hälsouppgifter är en grund för intressebevakning. 

Intressebevakaren kan inte uträtta ärenden för dig på MittKanta-sidor. Om du vill ge en närstående möjlighet att uträtta ärenden för din räkning på MittKanta-sidor kan du ge din närstående en fullmakt via Suomi.fi-fullmakter. 

Uppdaterad: 25.4.2023

Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Checklista