suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Poliisi

Organisaatio

Poliisin tehtävänä on

- oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen

- yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen

- rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen

Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. Poliisin suorittaa myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.

Yhteistyössä muiden kanssa poliisi laatii turvallisuussuunnitelmia, joilla parannetaan ihmisten arkiturvallisuutta, vähennetään ja ennalta estetään rikoksia ja häiriöitä sekä lisätään oman paikkakunnan viihtyisyyttä.

Poliisi myöntää vuosittain noin 900 000 lupaa. Passit, aseluvat ja henkilökortit ovat yleisimpiä poliisin myöntämiä lupia.

Poliisin toimivaltuudet ja toiminnassa noudatettavat keskeiset periaatteet on määritelty pääasiassa poliisi-, pakkokeino- ja esitutkintalaeissa. Poliisin toimivaltuuksia säädettäessä on otettu huomioon perus- ja ihmisoikeudet sekä Suomen poliisin mahdollisuudet tehdä tehokasta kansainvälistä rikostorjuntayhteistyötä. Lainsäädännön lisäksi poliisin toimintaa ohjaavat poliisietiikka ja kansalaisten odotukset.

Poliisi on tulosohjattu organisaatio, jonka toiminnan painopistealueet ja tavoitteet vahvistetaan vuosittain tulossuunnitelmassa.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin