suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Bingo.

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Bingopelin toimeenpano on luvanvaraista. Bingolupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Bingolupaa ei siten voida myöntää esimerkiksi liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle. Bingopelin tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Bingopeli on numeroarvontapeli, jossa pelaaja voi voittaa tavaraa, tai tavaraan tai palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja.

Bingopeliä pelataan peliä varten hyväksytyssä paikassa, jonka tulee olla pelin järjestämiseen sopiva ja tarkoituksenmukainen. Tilan tulee myös sopia yleisön kokoontumiseen.

Toimi näin

Lupahakemukseen kuuluvat pakolliset liitteet:

• Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Erityisestä syystä voidaan antaa muu selvitys, jos toimintakertomusta ei ole.

• Ote bingopelin toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa bingopelin järjestämisestä on tehty päätös.

• Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

• Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä

• Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään 3 kk vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä

• Bingopelin säännöt

Liitteet ovat pakollisia. Hakemus on täytettävä huolellisesti ja huolehdittava siitä, että hakemuksen allekirjoittaa sellainen henkilö tai henkilöt, joilla on yhdistysrekisteriotteen mukaisesti nimenkirjoitusoikeus. Vajavaisesti täytetty hakemus viivästyttää asian käsittelyä.

Bingoluvan hakijan tulee hakemuksessa esittää selvitystä pelin toimeenpanossa käytettävien arvontajärjestelmien luotettavuudesta. Luvan hakijan on myös esitettävä selvitystä pelitilan soveltuvuudesta pelin toimeenpanopaikaksi ja yleisön kokoontumistilaksi. Uutta selvitystä ei tarvitse esittää, jos pelitila on sama kuin edellisessä bingoluvassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Bingolupaa haetaan tekemällä asiasta kirjallinen hakemus. Jos bingopeliä halutaan jatkaa, tulee tehdä uusi hakemus hyvissä ajoin ennen edellisen luvan päättymistä. Bingopeliä ei saa jatkaa, jos lupa on päättynyt eikä uutta lupaa ole myönnetty.

Bingolupaviranomainen on Poliisihallitus. Lupaviranomaisen tehtäviä hoidetaan Poliisihallituksen arpajaishallinnossa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.


Määräaika

Hyvissä ajoin ennen aikaisemman luvan päättymistä.

Voimassaoloaika

Bingolupa on voimassa enintään kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, englanti, suomi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 17.6.2022