suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Arvauskilpailuilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Arvauskilpailut ovat tavara-arpajaisia, joissa voittamisen mahdollisuus perustuu arvauskohteesta tehtyyn arvaukseen. Arvauskilpailujen voittoina voi olla tavaraa tai tavaraan tai palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja. Kortit eivät saa olla vaihdettavissa rahaan.

Arvauskohteen tulee olla ennalta täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määriteltävissä oleva ilmiö tai asiaintila. Tyyp ...

Toimi näin

Arvauskilpailun järjestämisestä voi tehdä kirjallisen ilmoituksen poliisin verkkosivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella. Ilmoituksen voi jättää myös poliisiasemalle tai poliisin palvelupisteeseen. Poliisin sivuilla on myös lomakkeet arvauskilpailutilitystä ja toteamispöytäkirjaa varten.

Lisätietoja arvauskilpailun järjestämisestä ja ilmoituksen tekemisestä löytyy poliisin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Arvauskilpailun järjestäminen edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä. Ilmoitus on tehtävä vähintään 5 päivää ennen kilpailun toimeenpanon aloittamista. Lupaviranomainen voi kieltää arvauskilpailun toimeenpanon, jos on perusteltua syytä epäillä että toimeenpanossa rikotaan arvauskilpailuja koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Arvauskilpailuja saavat järjestää yhteisöt ja säätiöt, joilla on yleishyödyllinen tarkoitus. Esimerkiksi liiketoimintaa harjoittavat yritykset tai yksityishenkilöt eivät voi järjestää arvauskilpailuja. Arvauskilpailujen tuotto tulee käyttää yleishyödylliseen toimintaan.

Arvauskilpailussa ei voida arpoa voittoja kaikkien osallistujien kesken, vaan voittamisen tulee perustua tehtyyn arvaukseen.

Arvauskilpailun arvauskohteena ei voi olla urheilukilpailu tai muu kilpailu. Arvauskohteena ei voi olla arvottu tulos. Oikea vastaus ei myöskään saa olla kenenkään tiedossa arpojen myyntiaikana.

Arvauskilpailua varten tulee laatia säännöt, joista ilmenee miten voittaja tai voittajat määräytyvät. Yleensä voittaja on se, joka arvaa oikein. Säännöissä tulee määrittää, miten voittaja määräytyy jos oikein arvanneita on enemmän. Oikein arvanneiden kesken voidaan tällöin suorittaa esim. arvonta.


Määräaika

Arvauskilpailun järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus vähintään 5 päivää ennen kilpailun toimeenpanon aloittamista.

Voimassaoloaika

Arvauskilpailun toimeenpanoaika voi olla enintään kuusi kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 27.3.2024