suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ilotulitusnäytöksiä saa järjestää vain yritys, jolla on tähän TUKESin lupa ja vaadittava pätevyys. Ammattimaisissa ilotulitusnäytöksissä saa käyttää myös sellaisia ilotulitteita, jotka eivät ole yleisessä myynnissä. Ympäristöviranomaiset voivat asettaa näytöksille melurajoituksia, jotka ovat erilaisia taajamissa ja harvaan asutulla seudulla.

Toimi näin

- Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

- Ilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia ilotulitteita näytöksessä aiotaan käyttää. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi myös ilotulitteiden varastointi ja säilytys näyttöpaikalla, suojaetäisyydet ja muut varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi, vastuuhenkilön yhteystiedot sekä näytöksen ampujien henkilötiedot yhteystietoineen.

- Ilmoituksen liitteenä tulee olla jäljennös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä ilotulitusnäytöksen järjestäjän tekemään ilmoitukseen.

Lisätietoja ilotulitusnäytöksen järjestämisestä löytyy poliisin verkkosivuilta. Ilmoituksen ilotulitusnäytöksestä voi tehdä poliisin sähköisessä asiointipalvelussa tai käyttäen poliisin sivuilta löytyvää täytettävää ja tulostettavaa lomaketta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille viimeistään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä, vaikka ilotulitusnäytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta.

Poliisi voi antaa näytöksen järjestämiselle ehtoja ja rajoituksia, jos ne ovat tarpeen ilotulitteiden turvallisen käsittelyn ja yleisen turvallisuuden kannalta. Poliisi voi myös kieltää näytöksen järjestämisen. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 97 §). Tällöin asiassa tehdään päätös, josta peritään eri maksu kuin ilotulitusnäytöksestä tehtävästä ilmoituksesta.

Jos kyseessä ei ole ilotulitusnäytös, on ilotulitteiden käytöstä tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisille viimeistään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastusviranomaisille ilmoitetaan myös sellaiset tapahtumat, jotka eivät liity yleisötilaisuuteen, esimerkiksi ylijäämärakettien ampuminen muulloin kuin uudenvuoden vaihteen tienoilla.


Voimassaoloaika

Ilmoituksen perusteella tehty päätös on voimassa näytöksen keston ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 7.2.2024