suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Pienkeräysilmoitus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Pienkeräys on tapa järjestää rahankeräys. Pienkeräykseen ei tarvita lupaa, mutta sen järjestämisestä on tehtävä poliisille ilmoitus ennen keräyksen aloittamista. Ilmoitukset käsittelee ja hyväksyy poliisilaitos.

Pienkeräys voi kestää korkeintaan kolme kuukautta ja sillä voi kerätä enintään 10 000 euroa.

Toimi näin

Parhaiten teet pienkeräysilmoituksen poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta. Voit myös asioida poliisilaitoksella.

Pienkeräysilmoituksessa on mainittava seuraavat asiat:

  • pienkeräyksen järjestäjä, järjestäjän tunnistetiedot (Y-tunnus tai yksityishenkilöiltä henkilötunnus) ja yhteystiedot. Yhteystiedot ovat erityisen tärkeät silloin, kun kyseessä on vähintään kolmen henkilön ryhmän järjestämä keräys. Ilmoitus pienkeräysilmoituksen hyväksymisestä ja pienkeräysnumero lähetetään jokaiselle keräyksen järjestäjäksi merkitylle
  • pienkeräyksen järjestäjän lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvat tai tosiasiallista päätösvaltaa käyttävät henkilöt, jotka tehtävässään päättävät rahankeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista ja heidän henkilötunnuksensa, jos järjestäjä on yhteisö tai säätiö
  • arvioitu keräystuotto, joka voi olla enintään 10 000 euroa
  • rahankeräysvarojen mahdollisimman tarkoin yksilöity ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus. Kahden käyttötarkoituksen ilmoittaminen on pakollista, koska käyttötarkoituksen muuttaminen ei ole pienkeräysten yhteydessä mahdollista.
  • arvioidut keräyskulut
  • keräyksen järjestämisaika, joka voi olla enintään kolme (3) kuukautta
  • pienkeräyksessä käytettävät pankkitilit ja tilin käyttöoikeuksia koskevat tiedot. Vähintään kolmen henkilön ryhmän järjestämän keräyksen tili ei voi olla kenenkään ryhmän jäsenen tai muun yksityishenkilön yksityinen tili.

Kaikki tiedot ovat pakollisia.

Poliisilaitos ilmoittaa järjestäjälle pienkeräysilmoituksen hyväksymisestä ja toimittaa samalla pienkeräysnumeron, joka on ilmoitettava ja pidettävä esillä rahaa kerätessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Pienkeräys on tarkoitettu varojen keräämiseen yleishyödyllistä tarkoitusta varten. Sen voi kuitenkin järjestää myös yksittäisen henkilön tai perheen tukemiseksi.

Rekisteröidyn yhteisön (yhdistys, säätiö, uskonnollinen yhdyskunta) lisäksi pienkeräyksen voi järjestää myös vähintään kolmen henkilön muodostama ryhmä. Ryhmän jäsenillä on oltava kotipaikka Suomessa. Heistä vähintään yhden on oltava täysivaltainen (vähintään 18-vuotias, joka ei ole edunvalvonnassa) ja muidenkin 15 vuotta täyttäneitä. Yhteisö voi järjestää enintään kaksi pienkeräystä kalenterivuoden aikana. Yksittäinen henkilö voi osallistua korkeintaan kahden pienkeräyksen järjestämiseen kalenterivuoden aikana.

Pienkeräysilmoitus on tehtävä poliisille vähintään viisi arkipäivää ennen keräyksen aloittamista.


Määräaika

Pienkeräysilmoitus on tehtävä poliisille vähintään viisi arkipäivää ennen keräyksen aloittamista.

Käsittelyaika

Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoitukset viiden arkipäivän kuluessa. Ilmoitus voidaan kuitenkin hyväksyä vasta, kun kaikki ilmoitukseen pakollisena liitettävät tiedot on saatu.

Voimassaoloaika

Pienkeräys voi kestää korkeintaan kolme kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 6.2.2024