suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen

  • Ammattipätevyys
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Väliaikaisella vartijalla tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa vartiointitehtäviä enintään neljän kuukauden ajan. Vartioimistehtäviä ovat esimerkiksi omaisuuden vartiointi, henkilön koskemattomuuden suojaaminen, vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen, henkivartijatehtävät, arvokuljetustehtävät sekä vartioimisliikkeen ylläpitämässä hälytyskeskuksessa suorit ...

Toimi näin

Hakija voi tehdä hakemuksen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakijan tulee kuitenkin saapua henkilökohtaisesti poliisilaitokselle, jos se on erityisestä syystä tarpeen. Hakemuksen voi tehdä myös henkilökohtaisesti poliisiasemalla tai poliisin palvelupisteessä.

Hakemukseen on liitettävä:

• selvitys (todistuskopio) väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta (vähintään 40 oppituntia ◦ sisäministeriön vahvistama väliaikaisen vartijan koulutus - Vartijan työn perusteet (vähintään 40 oppituntia) - katsotaan edellä mainituksi koulutukseksi)

• passilain säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta

Poliisilaitos voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

Lisätietoja väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisestä on poliisin verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö.

Väliaikaiseksi vartijaksi voidaan hyväksyä kertaluonteisesti henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut väliaikaisen vartijan koulutuksen (vähintään 40 tuntia). Hakijan ei tarvitse olla turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa, vaan myöntämisedellytysten täyttyessä hyväksyminen on myönnettävä kaikille hakijoille.


Voimassaoloaika

Väliaikainen vartijaksi hyväksyminen on voimassa enintään neljä kuukautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 6.2.2024