suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Turvasuojaajaksi hyväksyminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Turvasuojaajalla tarkoitetaan turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan tai turvasuojaustoiminnan harjoittajan palveluksessa olevaa henkilöä, joka suorittaa hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnitteleminen, asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen sekä muiden turvallisuusjärjestelyjen suunnittelem ...

Toimi näin

Hakija voi tehdä hakemuksen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakijan tulee kuitenkin saapua henkilökohtaisesti poliisilaitokselle, jos se on erityisestä syystä tarpeen. Hakemuksen voi tehdä myös henkilökohtaisesti poliisiasemalla tai poliisin palvelupisteessä. Hakemukseen on liitettävä:

- selvitys turvasuojaustehtävien hoitamisesta

- selvitys siitä, toimiiko hakija työsuhteessa olevana työntekijänä vai itsenäisenä ammatinharjoittajana

- selvitys hakijan työnantajasta, jos hakija toimii työsuhteessa olevana työntekijänä

- työnantajan nimi ja y-tunnus

- passilain 6 §:n 5 momentin nojalla annetuissa säännöksissä säädetyt vaatimukset täyttävä valokuva hakijasta

Lisätietoja turvasuojaajaksi hyväksymisestä, turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttamisesta tai turvasuojaajakortin kaksoiskappaleen hankkimisesta poliisin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Turvasuojaajaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö, joka lisäksi hoitaa turvasuojaustehtäviä. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi ansiotarkoituksessa tehtävä turvasuojaustehtävien hoitaminen.


Voimassaoloaika

Turvasuojaajaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 6.2.2024