suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Tavara-arpajaislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tavara-arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista.

Tavara-arpajaislupaviranomaisia ovat poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Poliisilaitos voi myöntää tavara-arpajaisluvan omalle toimialueelleen. Poliisihallitus voi myöntää tavara-arpajaisluvan silloin, kun arpoja on tarkoitus myydä yhden poliisilaitoksen aluetta laajemmalla alueella.

Toimi näin

Tavara-arpajaislupaa haetaan toimittamalla poliisille kirjallinen hakemus. Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja vaadittavat liitteet ovat pakollisia. (Valtioneuvoston asetus arpajaisista). Toimintaohjeiden laiminlyöminen hidastuttaa hakemuksen käsittelyä.

Lupahakemukseen liitetään:

- Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Muuta selvitystä voidaan antaa, jos toimintakertomusta ei ole. Selvitä tällöin myös syy tähän.

- Ote tavara-arpajaisten toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa tavara-arpajaisten järjestämisestä on tehty päätös.

- Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.

- Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.

- Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään kolme kuukautta vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä.

Jos tavara-arpajaisten järjestämisessä halutaan käyttää erillistä käytännön toimeenpanijaa, tulee lupahakemukseen liittää myös selvitys siitä, että käytännön toimeenpanijaksi haettava täyttää tehtävään asetettavaa koskevat edellytykset. Selvityksenä annetaan yritysmuodosta riippuen holhousrekisteriote, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote ja liiketoimintakieltorekisteriote.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa pyytää myös muita selvityksiä hakemukseen tai sen liitteisiin liittyen.

Lisätietoja tavara-arpajaisten järjestämisestä ja tavara-arpajaisluvan hakemisesta löytyy poliisin verkkosivuilta. Sivuilla löytyy myös tulostettava tavara-arpajaislupahakemuslomake sekä tavara-arpajaistilityslomake.

Kenelle ja millä ehdoin

Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Tavara-arpajaislupaa ei siten voida myöntää esim. liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle. Tavara-arpajaisten tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Tavara-arpajaiset tulee siis pyrkiä järjestämään siten, että ne tuottavat tuloa yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Tavara-arpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.

Tavara-arpajaisista on tehtävä tilitys luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Jos hakijalla on ollut tavara-arpajaislupa myös aiemmin, uutta lupaa ei myönnetä jos tilitys on laiminlyöty

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, englanti, suomi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 16.6.2022