suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Rahankeräyslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rahankeräys on toimintaa, jossa kerääjä vetoaa yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi. Rahankeräyksessä lahjoittajille ei anneta vastiketta.

Rahankeräysluvan myöntää Poliisihallitus. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Toimi näin

Rahankeräyslupaa haetaan tekemällä asiasta kirjallinen hakemus. Hakemuksen voi tehdä poliisin sähköisessä asiointipalvelussa. Rahankeräyslupaa haettaessa hakijayhteisön pitää tunnistautua Katso-tunnuksilla. Hakemuksen voi jättää myös poliisiasemalle tai poliisin palvelupisteeseen.

Hakemuslomakkeen kaikki yksityiskohdat on täytettävä huolellisesti, sillä vajavaisesti täytetty lupahakemus voi viivästyttää asian käsittelyä. Hakemus on syytä toimittaa poliisille hyvissä ajoin.

Lupahakemuksen liitteet:

- Keräys- ja käyttösuunnitelma

- Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään 3 kk vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä

- Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä

- Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Muuta selvitystä voidaan antaa, jos toimintakertomusta ei ole. Selvitä tällöin myös syy tähän.

- Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

- Ote rahankeräyksen toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa rahankeräyksen järjestämisestä on tehty päätös.

Liitteet ovat pakollisia. Jos hakemuksen liitteitä ei toimiteta hakemuksen mukana, lupaviranomainen pyytää niitä erikseen. Lupaviranomainen voi tarvittaessa pyytää myös muita selvityksiä hakemukseen tai sen liitteisiin liittyen.

Lisätietoja rahankeräysluvan hakemisesta on poliisin verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Rahankeräyksen järjestäminen on luvanvaraista. Rahankeräyslupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle yhteisölle tai säätiölle yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi.

Rahankeräyksestä on tehtävä tilitys keräysajan päättymisen jälkeen. Jos hakijalla on ollut rahankeräyslupa myös aiemmin, uutta lupaa ei myönnetä jos tilitys on laiminlyöty.

Toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan haltijan on annettava Poliisihallitukselle vuosittain edellistä vuotta koskeva vuosi-ilmoitus ja tulevaa toimintaa varten vuosisuunnitelma.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletenglanti, ruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 29.5.2020