suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Tavaravoittoautomaattilupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tavaravoittoautomaatit ovat peliautomaatteja tai pelilaitteita, joista pelaaja voi voittona saada tavaraa. Voitot ovat siis laitteessa sisällä, ja pelaaja saa voittaessaan tavaran suoraan laitteesta.

Toimi näin

Tavaravoittoautomaattilupaa haetaan kirjallisesti automaatin sijoituspaikan poliisilaitokselta.

Lupahakemukseen liitetään:

- Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi.

- Ote tavaravoittoautomaattitoiminnan aloittamista koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa toiminnan aloittamisesta tai jatkamisesta on tehty päätös.

- Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.

- Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.

- Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään kolme kuukautta vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä.

- Jäljennös tavaravoittoautomaatissa olevaa rahaliikenteen valvontalaitetta koskevasta hyväksymispäätöksestä tai hyväksymispäätöstä vastaavasta todistuksesta.

Hakija voi tehdä tavaravoittoautomaattilupahakemuksen poliisin verkkosivulla löytyvällä tulostettavalla lomakkeella. Hakemuksen voi tehdä myös poliisilaitoksella.

Lisätietoja tavaravoittoautomaattiluvasta löytyy poliisin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tavaravoittoautomaatin pitäminen on luvanvaraista. Tavaravoittoautomaattiluvan voi saada yhteisö tai säätiö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Laitteen pitämisestä saatava tuotto tulee käyttää yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lupa voidaan antaa enintään kahdeksi vuodeksi. Jos automaatin pitämistä halutaan jatkaa, tulee tehdä uusi lupahakemus.

Tavaravoittoautomaatin käytettävänä pitämisestä on tehtävä tilitys, joka toimitetaan lupakaudelta luvan myöntäneelle poliisilaitokselle. Tilitys on annettava kuukauden kuluessa lupakauden päättymisestä. Jos hakijalla on ollut tavaravoittoautomaattilupa myös aiemmin, uutta lupaa ei myönnetä jos tilitys on laiminlyöty.

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 6.2.2024