suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Ase-elinkeinoluvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Poliisihallituksen asehallinto myöntää ase-elinkeinoluvat sekä aseiden kaupallista tuontia, vientiä, kauttakuljetusta ja siirtoa koskevat luvat. Lisäksi se järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa ase-elinkeinonharjoittajien vastuuhenkilöille tarkoitetun kokeen.

Toimi näin

Ase-elinkeinolupaa haetaan vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella Poliisihallituksen asehallinnosta.

Hakemus tulee olla luvanhakijan allekirjoittama. Jos hakija on yksityinen (luonnollinen) henkilö, on hakemuksen oltava luvanhakijan itsensä allekirjoittama. Jos hakija on yhteisö (oikeushenkilö kuten esim. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, yhdistys), on hakemuksen oltava yhtiön nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön/henkilöiden allekirjoittama. Ellei uusia nimenkirjoittajia ole vielä ehditty merkitä kauppa/yhdistysrekisteriin, on nimenkirjoitusoikeus osoitettava yhteisön kokouksen pöytäkirjanotteella.

Ase-elinkeinolupien hakemisesta saa tietoa Poliisihallituksen asehallinnon sähköpostista asehallinto@poliisi.fi sekä poliisin verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ase-elinkeinolupa voidaan antaa hakijalle, joka on elinkeinon harjoittamiseen oikeutettu, joka ilmoittaa ampuma-aselain 26 §:ssä tarkoitetun vastuuhenkilön sekä jolla taloudellisen tilansa puolesta on riittävät edellytykset asealan elinkeinon asianmukaiseen harjoittamiseen.

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu sisäministeriön asetukseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan määräajoin.


Voimassaoloaika

Ase-elinkeinolupa on voimassa toistaiseksi, jollei niitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPoliisi
Palvelusta vastaaPoliisi
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 17.6.2022