suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Studier efter grundskolan

Läs sidorna Studier och Ansökan till studier efter grundskolan och svara på frågorna. 

1. Via vilken webbplats kan du söka till gymnasiet och yrkesutbildning?

2. När ordnas den gemensamma ansökan till utbildning på andra stadiet? 

  • A) På hösten
  • B) På våren
  • C) På sommaren

3. När får du veta resultaten av den gemensamma ansökan?

4. Och om du inte får en studieplats. Vad ska du göra åt det? Vem kan du vända dig till i ärendet? 


Uppdaterad: 17.8.2022