suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan till studier efter grundskolan

Man söker till utbildningar efter grundskolan genom den gemensamma ansökan. Du kan söka till 

  • gymnasiet eller en yrkesutbildning 
  • en yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd
  • förberedande utbildningar efter den grundläggande utbildningen 

Resultaten av den gemensamma ansökan meddelas i juni. På sommaren är det ännu möjligt att söka till lediga platser. Lediga platser kan sökas genom en ansökan som pågår året runt. 

Tidtabeller och ansökningsanvisningar finns i tjänsten Studieinfo.fi.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Undervisnings- oc kulturministeriet
Uppdaterad: 8.7.2021