suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stöd för studerande

Läs sidan Högskolestuderandens utkomst och svara på frågorna. 

1. Vilka olika stödformer består studiestödet av? Välj de rätta alternativen.

 • a) Studiepenning
 • b) Statsborgen för studielån
 • c) Bostadstillägg
 • d) Utkomststöd
 • e) Arbetslöshetsersättning
 • f) Barnbidrag

2. Vilket stöd kan du få utöver studiestödet om du bor i Finland?

 • a) Arbetslöshetsersättning
 • b) Bostadsstöd
 • c) Bostadstillägg

Fördjupad fråga:

 • I vilka situationer kan du få utkomststöd från FPA? Vilka villkor finns för att den studerande ska få stöd?
 • Du har arbetat vid sidan av dina studier. Hur påverkas din studiepenning av lönen för arbetet?

Uppdaterad: 17.8.2022