suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fördjupad del: FPA:s studiestöd

Sök på nätet FPA:s guide för studerande (sökord studier + FPA) och svara på frågorna utifrån denna broschyr. 

1. Vilka av följande personer kan få studiestöd? 

 • a) 17-åriga Matias som går i kvällsgymnasium
 • b) 30-åriga Henna som studerar vid en yrkeshögskola
 • c) 18-åriga Simo som har fått en plats vid en högskola men går i armén
 • d) 22-åriga Eija som deltar i arbetskraftsutbildning för ett nytt yrke
 • e) Lauri som studerar vid en folkhögskola

2. Vilken är den största möjliga studiepenningen per månad för barnlösa studerande?

 • a) 190 euro
 • b) 254 euro
 • c) 650 euro

3. Den studerande kan arbeta vid sidan av studierna, men arbetet påverkar studiestödets belopp. Hur mycket får du tjäna per år om du har lyft studiestöd under 9 månader?

 • a) 23 554 euro
 • b) 18 026 euro
 • c) 12 498 euro

4. Sök på nätet fram FPA:s studiestödsräknare (sökord: studiestödsräknare + FPA) och ta med hjälp av den reda på hur mycket studiestöd följande personer (a–c) får.

 • a) En ogift och barnlös 22-årig universitetsstuderande som är bosatt i Finland och bor i en studentbostad.
 • b) En 30-årig far som har ett treårigt barn och studerar vid en yrkeshögskola och som bor tillsammans med sin make i en hyresbostad.
 • c) En 17-årig gymnasieelev som bor hos sina föräldrar i Finland. Föräldrarnas inkomster uppgår till 80 000 euro per år.

Uppdaterad: 17.8.2022