suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Kyrkslätt kommun

Kyrkslätt är en mångsidig och växande kommun i västra Nyland. Kommunen har ca 39 000 invånare, av vilka ca 18 % är svenskspråkiga. I Kyrkslätt finns landsbygdsmiljö, närhet till havet och vacker natur samt goda hobbymöjligheter.

Läge och förbindelser

Kyrkslätts kommun ligger invid huvudstadsregionen. Avståndet till Helsingfors är ca 20 km och från centrum 30 km. Grannkommunerna är Esbo i öster och Sjundeå i väster. Kommunen har en havsgräns med Ingå i sydväst och gränsar i norr till Vichtis.

Kontaktuppgifter

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0203107-0