suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Allmänt anmälningsförfarande

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Verksamheter med anmälningsplikt:

- djurstall - sågverk, depåer, djurparker, nöjesparker - kemikalielager - småskalig guldgrävning - livsmedels- och foderindustri - småskaliga skjutbanor

I ett allmänt anmälningsförfarande ger myndigheten ett överklagbart beslut utifrån uppgifterna i den anmälan som verksamhetsidkaren lämnat in. De uppgifter som ska anmälas motsvarar i huvuddrag de uppgifter som krävs i miljötillståndsansökan.

Anmälan ska lämnas hos behöriga myndighet senast 120 dagar före planerad verksamhetsstart.

Gör så här

Anmälan görs med den statliga miljöförvaltningens blanketter.

Anmälan skickas i regel till kommunens miljövårdsmyndighet.

Regionförvaltningsverket behandlar endast anmälningar som gäller större kemikalielager och småskalig maskinell guldgrävning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 12.11.2020