suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Kyrkslätt kommun

Badstränder

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst
Område: Kyrkslätt
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Underhållet av badstränder

Underhållstjänsterna ansvarar för underhållet av badstränderna. Ytterligare information av planmästaren tfn 040 506 1426.

Vattenkvalitet

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor under punkten Uimavesien valvonta.  Badständer på Kyrkslätt kommuns kartan http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/fuT2

Allmänna badstränder

På Djupströms badstrand ordnas simövervakning dagligen kl.10.00-18.00 under perioden 3.6.-4.8.2019.  OBS! På Kyrkslätts kommuns övriga badstränder ordnas ingen övervakning.

Storträsk, Storträskvägen, Storträsk, Storträsk badvattenprofil (pdf)

Lamminjärvi, Lammaskalliovägen, Lamminjärvi, Lamminjärvi badvattenprofil (pdf)

Djupström, Obbnäsvägen 230, Djupström badvattenprofil (pdf)

Tampaja, Tampajavägen, Tampaja badvattenprofil (pdf)

Mindre allmänna badstränder

Kylmälä, Sjökullavägen, Tampaja

Svartvik, Vecklaxvägen, Vitträsk

Obbnäs, Telalahti, havsstranden (garnisionsområde, kräver tillstånd)

Bobäck, Kvarnviksvägen, Vitträsk

Sundet, Sipulivägen, Sundsberg

Långvik, Hirsalavägen, havsstrand


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Kyrkslätt kommun