suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Kommunens servicekontor

  • Serviceställe

Servicekontoret ger råd i anslutning till kommunala ärenden i allmänhet och hänvisar kunderna vid behov till sakkunnigtjänster. På servicekontoret får du kommunens blanketter och broschyrer. Du kan också lämna in handlingar till kommunen via oss. Vi tar emot kommunens och välfärdsområdets räkningar. På infotavlorna i aulan finns information om tidtabeller och aktuella händelser.

Ta kontakt med se ...

Besöksadress

Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt

Betjäningstider

Särskilda betjäningstider

De kvällar då kommunfullmäktige sammanträder är kommunhusets dörrar öppna fr.o.m. kl. 17.30 och dörrarna låses då sammanträdet tar slut.
0.00–0.00
Dagarna före helg öppet
8.30–15.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

vaihde 0929671
+358 929672220 
(lna/msa)

Postadress

Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt

Tjänster

Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 20.2.2024