suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Arkivet

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Begäran om uppgifter till arkivet

Begäran om uppgifter gällande bygglov

I centralarkivet förvaras bygglov som godkänts före år 2005. Kommunens byggnadstillsyn förvarar byggloven från år 2005 framåt. I centralarkivet förvaras också konstruktions- och ventilationsritningar som godkänts före år 2005. De äldsta byggloven som förvaras i centralarkivet är från år 1949. Bygglov har arkiverats systemati ...

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 6.9.2022