suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Avgörande av meningsskiljaktighet gällande dikning

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Meningsskiljaktigheter gällande dikning avgörs av kommunen. Meningsskiljaktigheter gäller oftast situationer där fastighetsägaren vill göra ett dike på någon annans område eller leda vatten till andras diken.

Det lönar sig att överföra dikningstvister för kommunens avgörande innan de förlängs.

Miljövårdsmyndigheten avgör också sådana meningsskiljaktigheter där fastighetsägaren har försummat underhållet av sitt dike och på så sätt förorsakat skada till någon annans fastighet. I tvisten som ska avgöras kan finnas två eller flera parter. I samband med avgörandet kan myndigheten bestämma att till den som lidit av olägenheter ska betalas ersättningar.

På glesbygdsområden avgörs meningsskiljaktigheter gällande dikning i första hand med stöd av vattenlagen, på detaljplanerade områden i huvudsak med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Gör så här

Kontakta ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen avgör meningsskiljaktigheter i fråga om dikning. Meningsskiljaktigheterna gäller i allmänhet situationer där en fastighetsägare vill göra ett dike över någon annans område eller leda vatten till andras diken.

Det är skäl att låta kommunen avgöra dikningstvister innan de blir utdragna.

Kommunens miljöskyddsmyndighet avgör även sådana meningsskiljaktigheter där fastighetsägaren har försummat underhållet av sitt dike och därmed orsakat skada på en annans fastighet. Parterna i tvisten kan vara två eller flera. I samband med avgörandet kan myndigheten fastställa ersättning åt den som drabbats av olägenheter.

På glesbygden avgörs meningsskiljaktigheter i fråga om dikning företrädesvis med stöd av vattenlagen, på detaljplaneområden huvudsakligen med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Kyrkslätt
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 6.7.2021