suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Skolresor

 • Tjänst
 • Kyrkslätt
 • Offentlig tjänst

Elever som inleder sin skolgång på hösten 2023 ansöker om skolskjuts 14.4-2.5.2023

Avgiftsfri skolskjuts kan sökas på någon av följande grunder:

 • Eleven i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen har en skolväg till närskolan som kommunen anvisat som i ena riktningen är längre än fem kilometer (5 km).
 • Skolvägen eller en del av den är för farlig. Skolvägens farlighet bedöms med hjälp ...

Gör så här

Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela skolvägen.

 • En del av skolvägen kan utgöras av ett avsnitt där eleven färdas själv.
 • Skolskjuts kan också ordnas så att eleven använder olika former av transportmedel under skolresan.
 • Eleven kan t.ex. färdas en del av sin skolväg till fots, med buss och med taxi.
 • Beställningstrafiken hämtar eleven på avhämtningsstället som i förväg bedömts vara tryggt.

I beställningstrafik (taxi eller abonnerad buss) används beräknade tidtabeller som planerats för rutterna.

 • Eleven ska vara på den överenskomna avhämtningsplatsen 5 minuter före avtalad tid.
 • Beställningstrafiken väntar inte på en elev som försenar sig från en överenskommen tidtabell.
 • Om eleven försenar sig från transporten ordnas ingen separat transport.
 • Vårdnadshavaren meddelas om skjutsen av någon anledning försenas från den överenskomna tidtabellen.
 • Kom ihåg att annullera skjutsen för de dagar som barnet inte behöver den.
 • Beställningstrafikens transporter avgår från skolan så att eleverna har ungefär tio minuter tid att förflytta sig till skolskjutsen.

Skolskjuts beviljas inte om eleven

 • går i en annan skola än i sin närskola
 • är i grundläggande utbildning med prioritering (t.ex. musikklass) i en annan skola än i sin närskola
 • deltar i frivillig eftermiddagsklubb.

För vem och på vilka villkor

Principer för skolskjuts

Om eleven är berättigad till skolskjuts, beviljar kommunen eleven i regel ett resekort till kollektivtrafik. Helsingforsregionens trafik, HRT, svarar för kollektivtrafiken på Kyrkslätts kommuns område. Resekortet kan avhämtas på den egna skolans kansli veckan innan skolan börjar.

Kommunen ordnar beställningstransport (taxi) för de elever som inte kan utnyttja allmän kollektivtrafik eller som har ett hälsoskäl som förutsätter taxiskjuts (läkarintyg) eller vars skolväg har klassificerats som för farlig.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning och grundläggande har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen

 • är över fem kilometer i en riktning eller
 • annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 27.12.2022