suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Vinterbadplatser

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Kommunens vinterbadplatser finns vid Lamminjärvi i Veikkola och i Djupström vid Obbnäsvägen. Vinterbadssäsongen pågår årligen från slutet av oktober till slutet av april. Under perioden finns en uppvärmbar container vid stranden där man kan byta om.

  1. 10.2022: På stränderna har man ställt uppvärmbara containrar för omklädning för säsongen 2022-2023. I containrarna finns separata omklädningsutry ...

Gör så här

Nyckel till vinterbadplatsens omklädningsutrymme kan lösas ut på kommunens servicekontor, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Nyckeln löses ut för 28,90 € varav kommunen betalar tillbaka 17,30 € då nyckeln återlämnas till kommunen.

Ytterligare information fås på idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 8.5.2023