suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Adressärenden

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Kyrkslätt kommun
Område: Kyrkslätt
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Gatunamn på detaljplaneområden fastställs i planerna. Nya byggplatser får en adress när bygglovet beviljas.

På glesbygdsområden ska vägen ges ett adressnamn om det längs vägen finns flera än två adressobjekt (Finlands Kommunförbundets anvisningar). Dessutom om ett enskilt adressobjekt ligger långt borta från en namngiven väg, kan dess anslutning ges ett eget adressnamn.

Adressnumreringen på glesbygdsområden baserar sig på avståndet från vägens början till fastighetens infart. Vänster om vägen är adressnumren jämna och höger om vägen är de udda.

Om du märker att din adress är bristfällig, meddela:

var vägen finns (t.ex. utgångspunkt från en namngiven väg)

invid vägen belägna adressobjekt och deras ägare (t.ex. fastighetsregisternummer, ägarens namn och kontaktuppgifter)

eventuella idéer till nya vägnamn

motiveringar

Sänd meddelandet till namnkommittén under adress:Kyrkslätts kommun / registratur, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT eller e-postadress: kirjaamo@kirkkonummi.fi


Servicen tillhandahålls av: 
Kyrkslätt kommun