suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Bidrag till ungdomsföreningar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Kommunens uppgift är att stöda ungdomsverksamhet i kommunen. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beslutar om beviljande av bidrag.

Bildnings- och fritidsnämnden delar ut följande bidrag till ungdomsföreningarna:

  • Förskott på verksamhetsbidraget
  • Verksamhetsbidrag
  • Verksamhetsutrymmesbidrag
  • Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten, förebyggande av utslagning, ungas fria verksamhetsgrupper, påbörjande av verksamhet.

Ytterligare information om ansökan av bidrag fås på ungdoms- och idrottstjänsternas kansli, av fritidssekreteraren och av idrotts- och ungdomstjänsters ansvarsperson, ungdoms och idrottsdirektören 09-29671 (växel).

Gör så här

Bidragsansökningarna ska skickas inom utsatta tider per post till: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller genom att lämna in ansökan på Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

###Bidragsreglemente och kungörelse:

Kom ihåg att blanketterna ska undertecknas så som stadgas i föreningens bestämmelser och de ska tillställas kommunens registratur inom utsatt tid. Bidragsblanketterna kan inte återsändas elektroniskt.

Bidragsreglemente och funktionella mätetalFöreningsbrev 2021Kungörelse 2021

###Ungdomstjänsternas blanketter som kan skrivas ut:

Blankett för verksamhetsbidrags/verksamhetsutrymmesbidragBlankett för projektbidragRedovisning av projektbidragMätarblankett

För vem och på vilka villkor

Ungdomsföreningar i Kyrkslätt kan söka bidrag. Kungörelserna om bidrag finns uppsatta på kommunens anslagstavla för offentliga meddelanden och i Kirkkonummen Sanomat. Ansökningsanvisningar och -blanketter fås också på kommunens servicekontor i kommunhuset (Ervastvägen 2, vån. 1).

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKyrkslätt kommun
Ansvarig för tjänstenKyrkslätt kommun
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 17.12.2020