suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2023–2024 var 14.4–2.5.2023.

Det går att ansöka om plats även efter ordinarie ansökningstid. Platserna fylls då i den ordning antagningskriterierna anger. Beakta särskilt tiderna för ikraftträdelse av uppsägning av plats i verksamhet och ändringar i deltagandet. Också morg ...

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra årskursen samt för elever i alla årskurser som får särskilt stöd.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra årskursen samt elever i alla årskurser som får särskilt stöd kan ansöka till morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar mellan klockan 7 och 17.

Verksamheten strävar efter att stöda barnens utveckling och tillväxt, främja välfärd och jämlikhet samt förebygga utslagning och öka delaktighet.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten som helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av organisationer, sammanslutningar och företag. Kommunen beslutar om månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna verksamheten.

Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också fungera som morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn med funktionsnedsättning ordnas i samverkan mellan kommunen och välfärdsområdet.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 2.8.2023