suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Läsåret 2022-2023

Ansökningstiden för morgon- och eftermiddagsverksamheten läsåret 2022–2023 var 28.2-20.3.2022. Det är fortfarande möjligt att ansöka om eftermiddagsverksamhet genom att fylla i blanketten för fortlöpande ansökan. Ansökan till morgonverksamhet görs genom fortlöpande ansökan till morgonverksamhet.

De uppdaterade principe ...

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 29.11.2022